Online odborná konferencia

Duševná imunita učiteľov

Metodicko-pedagogické centrum, rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a občianske združenie IPčko vás vítajú na odbornej online konferencii. Konferencia je bezplatná a určená pre všetkých odborníkov, pedagógov a pomáhajúcich pracovníkov bez nutnosti registrácie.

Online 22. novembra 2021

O konferencii

Metodicko-pedagogické centrum, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s občianskym združením IPčko pripravili odbornú online konferenciu „Duševná imunita učiteľov“. Odborná online konferencia „Duševná imunita učiteľov“ sa zameriava na duševné zdravie pedagógov, otvorene hovorí o dopadoch pandémie, lockdownu a dištančného vzdelávania na duševnú imunitu pedagógov aj o rizikách stresu a tlaku na výkon v kontexte duševného zdravia a psychickej odolnosti učiteľov. Na tejto webovej stránke sú dostupné všetky odborné príspevky a záznamy live diskusií.

V akom stave je duševné zdravie pedagógov na Slovensku? Aké sú dopady pandémie COVID-19 na školstvo a slovenských učiteľov? Ako sa vyrovnávajú so stresom a tlakom na výkon? Aké zvládacie stratégie učitelia využívajú? Hrozí učiteľom „pandémia“ syndrómu vyhorenia?

Online odborná konferencia otvára témy, ktoré sa týkajú duševného zdravia pedagógov, dopadov pandémie, lockdownu a dištančného vzdelávania na duševnú imunitu pedagógov, rizík, ktoré prináša stres a tlak na výkon v kontexte duševného zdravia a odolnosti aj témy o závislostiach (nie len) na návykových látkach ako „zvládacej stratégii“ riešenia duševných ťažkostí. 

Súčasťou konferencie sú videopríspevky popredných odborníkov z oblasti psychológie, školskej psychológie a školstva, ako aj live diskusie s odborníkmi.

Organizátori konferencie

Finančne podporilo

Program a priebeh konferencie

Formou videopríspevkov a moderovaných online diskusií sme spojili odborníkov, aby zdieľali svoje poznatky a skúsenosti týkajúce sa duševného zdravia učiteľov, oblasti podpory a pomoci učiteľom v ich náročnej práci v ešte náročnejšom pandemickom období.

10:00 - 11:00
LIVE DISKUSIA

Posilňujeme duševné zdravie učiteľov?

Od roku 2020 je slovenské školstvo zasiahnuté pandémiou Covid-19. Zo dňa na deň museli učitelia zmeniť svoje školské životy, rýchlo reagovať na zmeny, zabezpečovať kvalitu vzdelávania a byť podporou tým najkrehkejším - deťom, žiakom a študentom. Ako to všetko zvládli? Pandémia zviditeľnila dlhodobo neriešené oblasti v našich životoch, samozrejme aj v školstve. V akom stave je teda duševné zdravie slovenských učiteľov? Posilňujeme duševné zdravie učiteľov?

13:00 - 14:00
LIVE DISKUSIA

Duševná imunita učiteľov a formy podpory

Následky pandémie Covid-19 sa odrazili na duševnej imunite a odolnosti učiteľov. Po prázdninovom výdychu opäť vzdelávajú v pandemickom školskom roku s vidinou nejasnej budúcnosti a pandemického konca. Aká je duševná imunita našich pedagógov? Aké formy podpory sú účinné? Čo prežívajú a potrebujú naši učitelia?

Privítanie a pozdravy

Odborné príspevky hostí

Po kliknutí na príspevok sa vám otvorí videopríspevok, ktorý môžete sledovať z pohodlia svojho domova alebo zamestnania.

Live diskusie

Máme za sebou náročné obdobie a pred nami je ešte niekoľko mesiacov začatého školského roka, ktorý je opäť ovplyvnený celosvetovou pandémiou. Ako doľahli uplynulé mesiace na duševné zdravie slovenských učiteľov? Aký je aktuálny stav duševného zdravia v našich školách? Čo pedagógovia prežívajú? Ako zvládajú náročné, vypäté a neisté situácie? Čo aktuálne potrebujú na poslinenie duševnej imunity? Ako k tomu ako spoločnosť môžeme prispieť?

Súčasťou Online odbornej konferencie Duševná imunita učiteľov sú dve streamované live diskusie s váženými hosťami. Počas celého priebehu diskusie je možné položiť diskutujúcim otázky prostredníctvom aplikácie SLIDO s kódom uvedeným pri každej live diskusii.

10:00 – 11:00

Posilňujeme duševné zdravie učiteľov?

Hostia: Mgr. Svetlana Síthová (štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR), prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD. (generálny riaditeľ MPC), doc. PhDr. Ingrid Hupková, PhD. (odborná pracovníčka pre sociálnu prevenciu – NOC Bratislava), PhDr. Marek Madro, PhD., MBA (riaditeľ OZ IPčko)

Moderuje: Mgr. Lucia Jakubíková

Zapojte sa do diskusie cez sli.do s kódom: #DIU1

13:00 – 14:00

Duševná imunita učiteľov a formy podpory

Hostia: Mgr. Tomáš Horváth (učiteľ, Cirkevná základná škola Narnia), PaedDr. Lucia Košťálová (Asociácia školskej psychológie), PaedDr. Zuzana Juráneková (poradkyňa z Linky podpory pre učiteľov)

Moderuje: PhDr. Marek Madro, PhD., MBA

Zapojte sa do diskusie cez sli.do s kódom: #DIU2

Linka podpory pre učiteľov

Linku podpory pre učiteľov zriadilo Metodicko-pedagogické centrum v rámci implementácie národného projektu Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS).

Linka podpory pre učiteľov je tu pre Vás každý pracovný deň od 15:00 do 18:00 na bezplatnom anonymnom čísle 0800 221 323 a prostredníctvom e-mailovej poradne na linkapreucitelov@mpc-edu.sk

Na linke pracujú skúsení odborníci z oblasti psychológie, špeciálnej pedagogiky a poradenstva. Linku podpory pre učiteľov môžu kontaktovať všetci pedagógovia, ktorí potrebujú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných situáciách. Linka podpory pre učiteľov chce byť bezpečným miestom na konverzáciu a zdieľanie pocitov, ktoré pri plnení svojho pedagogického poslania zažívate. Práve zdieľanie myšlienok a pocitov môže viesť k zníženiu stresu, upokojeniu silných emócií a poskytnutiu úľavy.

Záleží nám na tom, aby Vám bolo lepšie.
Sme tu pre Vás!

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

www.ludskezdroje.gov.sk
www.minedu.sk

Záznam z tlačovej besedy (15. novembra 2021) o prvých týždňoch Linky podpory pre učiteľov.

Bonusové rozhovory

Odborná online konferencia Duševná imunita učiteľov Vám ponúka aj bonusové rozhovory s odborníčkami na školskú a pracovnú psychológiu, ktoré sa v rozhovoroch zameriavajú na tému stresu, syndrómu vyhorenia, psychohygienu a možnosti zvládania náročných a vypätých situácií v učiteľskej profesii. Rozhovory pôvodne vznikli pri príprave iného projektu, no prinášajú zaujímavý obsah, ktorý nechceme pred Vami tajiť 🙂

Moderný pedagóg v praxi – psychohygiena učiteľa

Mgr. Silvia Majerčáková Albertová, PhD, M.A. Fakulta psychológie PEVŠ

Moderuje: PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA

Stres, syndróm vyhorenia a možnosti ich zvládania

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., CSc. Fakulta psychológie PEVŠ

Moderuje: PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA

Metodicko – pedagogické centrum realizuje aj prieskumnú činnosť na zabezpečenie informácií, analýz a prieskumov v rámci Protidrogovej politiky MŠVVaŠ SR podľa UV SR č. 308/2009, preto by sme Vás radi pozvali na účasť v dôležitom prieskume.

Prieskum „Výskum užívania návykových látok medzi PZ a OZ“, bude snímať potreby a požiadavky pedagogických a odborných zamestnancov škôl v oblasti návykových látok a drogovej závislosti v súlade s Protidrogovou politikou MŠVVaŠ SR. Zistenia budú prezentované formou záverečnej správy. Na základe zistených dát plánuje MPC taktiež vytvoriť program inovačného vzdelávania.

ĎAKUJEME, ža sa k tomuto prieskumu pridáte. Pre zapojenie sa do prieskumu, prosím, kliknite na „Chcem sa zúčastniť prieskumu“.

Fotogaléria zo zákulisia

Menu